Wat krijgt mijn partner als ik kom te overlijden?

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen. Als u op het moment van uw overlijden in dienst was bij ERIKS, bedraagt dit pensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen opbouwen als u tot uw pensioenrichtleeftijd bij ERIKS werkzaam was geweest. Bent u niet meer in dienst bij ERIKS of bent u reeds met pensioen, dan bedraagt dit pensioen bedraagt 70% van het bij ons opgebouwde ouderdomspensioen.

Bent u eerder gescheiden of hebt u in het verleden een eerdere partner aangemeld met wie u samenwoonde? Dan wordt het partnerpensioen voor uw huidige partner verminderd met het bedrag dat is gereserveerd voor uw toenmalige partner (tenzij u hier andere afspraken over gemaakt hebt). Meer informatie over scheiden en pensioen vindt u hier.

Andere vragen

Stel een vraag

Vraag niet gevonden