Moet ik trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen doorgeven?

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, ontvangen wij deze informatie via het Register Persoonsgegevens (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie). U hoeft dit alleen door te geven indien u in het buitenland bent getrouwd of daar een (equivalent van een) geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Samenwonen moet u wel doorgeven, via dit formulier. U dient het samenwonen ‘te bewijzen’. Als u langer dan 5 jaar samenwoont, is een uittrekstel uit de Gemeentelijke Basisadministratie voldoende. Woont u korter dan 5 jaar samen, dan willen wij graag een afschrift van een notariële samenlevingsovereenkomst ontvangen.

Andere vragen

Stel een vraag

Vraag niet gevonden