Is er ook een Anw-uitkering?

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner (of voor wezen).

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Omdat de voorwaarden voor deze wettelijke uitkering sterk zijn aangescherpt, kent de pensioenregeling voor actieve deelnemers een ANW hiaatuitkering. Deze bedraagt €15.186 (2018) bruto per jaar.

Andere vragen

Stel een vraag

Vraag niet gevonden