Ik woon samen; geldt het partnerpensioen ook voor degene waar ik mee samenwoon?

Ja, als u samenwoont met uw partner, broer of zus, kan deze persoon in aanmerking komen voor het partnerpensioen. Samenwonen moet u wel doorgeven, via dit formulier. U dient het samenwonen ‘te bewijzen’. Als u langer dan 5 jaar samenwoont, is een uittrekstel uit de Gemeentelijke Basisadministratie voldoende. Woont u korter dan 5 jaar samen, dan willen wij graag een afschrift van een notariële samenlevingsovereenkomst ontvangen.

Andere vragen

Stel een vraag

Vraag niet gevonden