Kan ik mijn pensioen later laten ingaan dan 68 jaar?

U kunt uw pensioen altijd later in laten gaan dan 68 jaar.  Indien u na uw AOW datum echter ook door wilt werken, dan moet u dit aan uw werkgever voorleggen.

De laatst mogelijke ingangsdatum van uw pensioen is 5 jaar na de ingang van uw AOW. Als u later met pensioen gaat dan 68 jaar blijft de totale waarde van uw opgebouwde pensioen gelijk, maar zal het pensioenfonds over een kortere periode pensioen aan u moeten uitkeren. Daarom wordt uw jaarlijkse pensioenuitkering verhoogd.

Andere vragen

Stel een vraag

Vraag niet gevonden