Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga?

Komt uw baan bij ERIKS tot een einde? Dan eindigt ook uw pensioenopbouw in het fonds. U bent geen premie meer verschuldigd na beëindiging van de deelneming in het fonds. U houdt de pensioenaanspraken die u op dat moment heeft opgebouwd. Deze pensioenaanspraken gaan als het ware een slapend bestaan leiden, tot het moment waarop uw pensioen ingaat. Daarom spreken we ook wel over 'premievrije aanspraken' of 'slapersrechten'.

Als u uw opgebouwde pensioenen wilt overdragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder, dan werkt het fonds daar aan mee. Dit wordt waardeoverdracht genoemd.

Andere vragen

Stel een vraag

Vraag niet gevonden