Ik heb vroegpensioen opgebouwd bij VpTech. Wat is hiermee gebeurd?

Als u vroegpensioen hebt opgebouwd bij VpTech en u hebt dit niet laten overdragen naar Pensioenfonds ERIKS, dan hebt u nog steeds recht op dit vroegpensioen. VpTech heeft uw pensioen overgedragen aan ZwitserLeven. Als het goed is hebt u hier bericht over gehad. Als u niets doet wordt het pensioen door ZwitserLeven uitgekeerd in de periode van 61 jaar tot 65 jaar. Mocht u komen te overlijden, dan is er in deze regeling geen partnerpensioen.

U kunt ook besluiten om het vroegpensioen over te dragen aan Pensioenfonds ERIKS. In dat geval krijgt u geen uitkering van vroegpensioen, maar worden de aanspraken op vroegpensioen omgerekend naar aanspraken op ouderdomspensioen en partnerpensioen. Uw pensioen dat ingaat vanaf uw 68e jaar wordt daardoor iets hoger.

Weet u niet of u uw vroegpensioen in een eerder stadium hebt overgedragen (u kunt ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl) of wilt u alsnog uw vroegpensioen overdragen aan Pensioenfonds ERIKS, neemt u dan contact met ons op via pensioenfonds@eriks.com.

Andere vragen

Stel een vraag

Vraag niet gevonden