Hoeveel pensioen bouw ik op?

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Over € 16.056 bouwt u in 2018 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u van vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Het drempelbedrag wordt jaarlijks aangepast. Over het bruto loon min het drempelbedrag bouwt u momenteel jaarlijks 1,60% aan pensioen op.

Andere vragen

Stel een vraag

Vraag niet gevonden