Waarom stopt mijn WAO-hiaat uitkering?

Einde WAO-hiaat uitkering

SPE faciliteert de WAO-hiaat uitkering ten behoeve van ERIKS bv aan medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geraakt en als gevolg hiervan een WAO-uitkering ontvangen. De WAO uitkering die door het UWV wordt betaald loopt uiterlijk tot de AOW-leeftijd.
Echter: de WAO-hiaat uitkering loopt contractueel tot de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. Vanaf dat moment wordt de uitkering beëindigd.
Dit betekent dat er tussen het einde van de WAO-hiaat uitkering via SPE en het einde van de arbeidsongeschiktheidsuitkering die van de overheid wordt ontvangen een gat zal zitten.

Als u meer wilt weten over uw specifieke situatie, neemt u even contact met ons op via pensioenfonds@eriks.com.

Andere vragen

Stel een vraag

Vraag niet gevonden