Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

als-u-gaat-scheiden-of-uw-geregistreerd-partnerschap-beindigt.jpeg

Uw ex-partner heeft in principe recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant, tenzij deze in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden al zijn vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Hiervoor gebruikt u het formulier dat u op deze pagina aantreft:

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding (560kB)

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Het is mogelijk om dezelfde afspraken te maken alsof sprake was van een huwelijk. deze afspraken moet u expliciet melden bij het pensioenfonds.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u SPE wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen.