Uw pensioen is overgedragen naar De Nationale Algemeen Pensioenfonds

Uw pensioen is op 1 november 2021 overgedragen naar De Nationale Algemeen Pensioenfonds, Kring B. Dit pensioenfonds keert vanaf eind november uw pensioen uit. Of, als u nog geen pensioen van ons ontvangt, zal dit fonds dit in de toekomst gaan doen. U hoeft niets te doen. De overdracht heeft automatisch plaatsgevonden. U heeft hierover van ons en van De Nationale Algemeen Pensioenfonds een brief per post ontvangen.

Uw pensioen wordt vanwege de overdracht verhoogd. Omdat de financiële positie van Kring B iets minder gunstig is dan van ons pensioenfonds. In 2021 met 2,65% en dit jaar met 3 á 4%. Hierover hebben we ongeveer in mei 2022 duidelijkheid en dan ontvangt u een bericht.

Misschien wordt uw pensioen in 2023 of daarna ook nog een beetje verhoogd. Dat is nog niet zeker.

De kans op korten en niet verhogen van uw pensioen blijft, net als bij Pensioenfonds ERIKS, ook bij De Nationale APF bestaan.

In de brief die u begin november van ons heeft ontvangen hebben wij bovenstaande informatie verder uitgelegd.