Nieuwsbrief maart 2020       20200302-nieuwsbrief-afb1-1.png

Werkgever heeft overeenkomst met pensioenfonds opgezegd

ERIKS heeft recent de overeenkomst met het pensioenfonds opgezegd. Vanaf 1 januari jl. gaat Nationale Nederlanden (NN) de nieuwe pensioenregeling van ERIKS uitvoeren. Om die reden gaat pensioenfonds ERIKS, SPE, stoppen. Sinds 1 januari 2020 bouwen werknemers dus geen pensioen meer op bij SPE. Een andere reden dat wij er mee stoppen is dat de uitvoering van de pensioenregeling voor een klein fonds zoals SPE steeds lastiger is geworden. En dat de werkgever geen tijd en extra geld meer in het beheer van een eigen pensioenfonds wil stoppen.

We zullen dit jaar bezig zijn met de afwikkeling van het pensioenfonds. Wij beheren nu het pensioengeld van alle (oud-) ERIKS-werknemers (oud Econosto medewerkers zitten al bij NN). Ongeveer 250 miljoen euro. Dat gaan we overdragen naar een andere pensioenuitvoerder.

Tijdens de informatiesessies die de werkgever in januari en februari over de nieuwe pensioenregeling heeft gehouden, heeft ook het pensioenfonds een korte toelichting gegeven. In deze nieuwsbrief delen wij nog eens deze informatie. En we nemen de belangrijkste vragen met hun antwoorden op die de werknemers toen aan ons hebben gesteld.

Wat gebeurt er met mijn pensioen bij de overdracht?

Alle pensioengelden die bij SPE staan worden overgedragen naar een APF, een algemeen pensioenfonds. We moeten nog besluiten naar welke, want we doen dit heel zorgvuldig.

Nadat we hebben besloten, informeren wij u. Bij de overdracht gaat geen cent verloren. Als u bijvoorbeeld 1000 euro aan pensioen had, gaat die 1000 euro gewoon over. Maar, zoals bij elk pensioenfonds, is het wel mogelijk dat uw pensioen wordt gekort of juist wordt verhoogd (vanwege inflatie). Dat kan dit jaar nog bij SPE of in de toekomst bij het APF. Of dit gebeurt hangt af van de financiële positie van SPE en in de toekomst: van het gekozen APF.

Wat moet ik doen voor de overdracht van mijn pensioen?

20200302-nieuwsbrief-afb2.png U hoeft niets te doen. Het pensioenfonds organiseert dit voor u. En wordt daarbij geadviseerd door het Verantwoordingsorgaan, ons eigen medezeggenschapsorgaan. Hier zitten, net als in het bestuur van het pensioenfonds, vertegenwoordigers in van de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. De overdracht mogen wij bovendien pas doen na de goedkeuring

van De Nederlandsche Bank, onze toezichthouder. Het gaat dus allemaal heel zorgvuldig. We zullen u goed op de hoogte houden. Als u vragen heeft, kunt u bij ons terecht via pensioenfonds@eriks.com

Waarom gaat het opgebouwd pensioen niet ook naar NN?

Deze vraag is veel gesteld tijdens de informatiesessies. Het antwoord is dat wij andere zaken belangrijk vinden dan de werkgever. SPE wil dat het opgebouwd pensioen wordt overgedragen naar een pensioenfonds. En niet naar een verzekeraar. Omdat we denken dat dit voor u de beste deal is. Uw opgebouwd pensioen kan namelijk bij een pensioenfonds in de toekomst nog groeien. Zodat uw pensioen haar waarde behoudt. Als er alle jaren in de toekomst geen verhoging bijkomt, neemt de waarde van uw pensioen elk jaar af. Vanwege de inflatie.

 

Voorbeeld bij geen verhogingen

Hier staat hoeveel een pensioen van 1.000 euro in de toekomst nog waard is als er geen verhogingen zijn. Voor een werknemer die nu 50 jaar is, is die 1000 euro op zijn pensioenleeftijd van 68 nog 836 euro waard als er elk jaar 1% inflatie is. Of nog maar 700 euro bij 2% inflatie per jaar. Als die werknemer 80 is, dus 30 jaar later, is het pensioen van nu 1000 euro dan nog maar 742 euro waard (bij 1% inflatie). Of 552 bij 2% inflatie per jaar.

20200302-nieuwsbrief-afb3.png

Bij een pensioenfonds is er een kans dat er een aantal jaren een verhoging komt. Bij een verzekeraar niet. We kunnen die verhoging niet garanderen. De eerste jaren zal dit waarschijnlijk ook niet mogelijk zijn. Maar over een aantal jaar waarschijnlijk wel. Overigens is er ook de kans dat het pensioen gekort wordt. Bij een verzekeraar zal uw opgebouwd pensioen altijd even hoog blijven. Er is daar geen kans op korten, maar ook geen kans op toeslagen.

Wat u prettiger vindt zal per persoon verschillen. SPE heeft onder meer gekozen voor een (APF) pensioenfonds omdat zij de kans groot acht dat toekomstige stijgingen mogelijk zijn. En uw pensioen dus meer van haar waarde houdt. 

Kan ik mijn opgebouwd pensioen overdragen naar NN?

Nee, dat kan niet. SPE draagt uw pensioen over naar een APF. Daar blijft het staan. Alleen als u uitdienst gaat bij ERIKS en ergens anders pensioen gaat opbouwen is dat anders. De wet bepaalt dan dat u in veel gevallen uw pensioen kan laten overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Was pensioen bij SPE slecht geregeld?

Ja en nee. De pensioenregeling bij SPE was niet meer zo gunstig. 20200302-nieuwsbrief-afb4.png Dat kwam met name door de lage rente waarmee alle pensioenfondsen moeten rekenen. Daardoor werd de pensioenregeling duurder. Per 1 januari 2020 gaan werkgever en werknemer meer betalen aan de nieuwe pensioenregeling bij NN, die daardoor beter wordt.

SPE heeft de regeling altijd zo goed mogelijk uitgevoerd en is daar ook in geslaagd. De uitvoeringskosten waren lager dan gemiddeld genomen bij soortgelijke kleine fondsen. De beleggingsopbrengsten waren prima en vergelijkbaar met andere fondsen (19% bijvoorbeeld in 2019). De redenen waarom wij toch stoppen, staan bovenaan de nieuwsbrief te lezen.

Hoe gaat het nu verder?

Wij zijn momenteel in onderhandeling met een paar overgebleven APF-en om de beste deal voor uw opgebouwde pensioen te krijgen.

Belangrijk hierbij is ook hoe de financiële positie van SPE zich ontwikkelt en de afspraken die SPE met ERIKS hierover kan maken. Want dat bepaalt wat er echt mogelijk is.

Voordat wij definitief een besluit over de opheffing van het pensioenfonds nemen, zullen we informatiebijeenkomsten organiseren, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd.

Vermoedelijk zijn die bijeenkomsten ergens in april of mei aanstaande. En natuurlijk zult u op onze website www.pensioenfondseriks.nl veel informatie gaan vinden onder de tab ‘ERIKS pensioenfonds stopt’.

Wij houden u op de hoogte!