Collectieve waardeoverdracht

Datum

29 December 2020

Tijdens de informatiesessies van eind november, hebben wij u geïnformeerd over onze plannen. Wij vertelden toen dat wij de SPE-pensioenen willen overdragen naar een algemeen pensioenfonds (APF). U hoorde ook dat er nog aanvullende berekeningen nodig waren om een definitief besluit te kunnen nemen.

 

Het pensioenfondsbestuur is hier druk mee bezig. Wij hopen u eind januari 2021 meer informatie te kunnen geven.