Ontwikkeling dekkingsgraad september 2021

Financiële positie Pensioenfonds ERIKS

Heeft Pensioenfonds ERIKS genoeg geld om uw (opgebouwde) pensioen te betalen? Dit vertelt de dekkingsgraad van het fonds.

Wat is een dekkingsgraad?

We hebben 2 soorten dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad weer van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het geld dat we nu hebben en het geld dat we nodig hebben. De dekkingsgraad geeft dus aan of we genoeg geld hebben om de opgebouwde pensioenen, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%, dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas. We meten de dekkingsgraden elk einde van de maand.

Wat is de dekkingsgraad nu?

Op 30 september 2021 was:

  • de actuele dekkingsgraad 107,4% (eind augustus 107,9%)
  • de beleidsdekkingsgraad 104,7% (eind augustus 104,1%)
     

Waarom wijzigt de dekkingsgraad elke maand?

De dekkingsgraad verandert iedere maand door: De rente. Op basis van de rente moeten wij uitrekenen hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en in de toekomst. Als de rente laag is, moeten we meer geld reserveren dan als de rente hoger is. De rente is al heel lang erg laag. Dat is de belangrijkste reden waarom veel pensioenfondsen een lage dekkingsgraad hebben, net als Pensioenfonds ERIKS. Rendementen. Wij beleggen een deel van het pensioengeld. Dat levert rendement op.

  • de gemiddeld rente die we van DNB eind september moeten gebruiken is 0,54% (was 0,37% eind augustus 2021).
  • het rendement over september 2021 is helaas -3,8%, zodat het rendement over dit jaar tot en met september uitkomt op ongeveer -2,3%
     

Het verschil in dekkingsgraad van -0,5% met de vorige maand wordt verklaard door een stijging van de rente waardoor de waarde van de verplichtingen daalt van € 261,2 miljoen naar € 252,1 miljoen. Dit heeft een positief effect op de dekkingsgraad. Maar de beleggingsportefeuille daalde van € 281,9 miljoen naar € 270,7 miljoen, zodat er toch nog een daling van de dekkingsgraad is.

Cijfermatig overzicht met toelichting

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. De cijfers ultimo 2020 zijn met het vaststellen van de jaarrekening definitief geworden.

cijfermatig overzicht met toelichting

Pensioenfonds ERIKS stopt

Zoals u weet is het Pensioenfonds ERIKS van plan te stoppen. Naar verwachting is dat in november 2021. Op de website kunt u hier meer over lezen.