Ontwikkeling dekkingsgraad september 2018

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

dekkingsgraad_september_2018_tabel.png

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas. Per het einde van 2017 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE bijna 212 miljoen Euro. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioen bedraagt ruim 205 miljoen Euro. De bezittingen zijn dus hoger dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt eind 2017 uit op 103,2%.

In het eerste halfjaar 2018 zien we daling naar 102,3%. In het derde kwartaal zien we een stijging naar 104,3%. SPE heeft nu voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 104,30 in kas. Het rendement op de beleggingen komt in 2018 uit op circa 1,30%.

In september stijgt de dekkingsgraad van 102,9% naar 104,3%. Van deze stijging met 1,4% wordt 1,0% veroorzaakt door gebruik te maken van de nieuwste gegevens inzake de levensverwachting van de gemiddelde Nederlander. Deze in september gepubliceerde gegevens laten een lichte daling zien van de levensverwachting. Als we met zijn allen iets korter leven, dan is de verwachting dat de pensioenfondsen de pensioenen gemiddeld genomen korter hoeven uit te keren. Dit heeft een verhogend (gunstig) effect op de dekkingsgraad en daardoor ook op de beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) stijgt naar 103,2%.

dekkingsgraad_september_2018_grafiek.png