Ontwikkeling dekkingsgraad september 2015

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we nu of in de toekomst aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

De grafiek toont de ontwikkeling van de dekkingsgraad van SPE en de rekenrente vanaf december 2012 tot nu.

dekkingsgraad-en-rekenrente.png

De dekkingsgraad kwam volgens de rekenregels van De Nederlandse Bank (DNB) eind 2014 uit op 107,7%.

In het eerste 9 maanden van 2015 is onze dekkingsgraad, evenals die van veel pensioenfondsen gedaald. Namelijk naar 99,2% per 30 september. Belangrijke oorzaken zijn:

  • De invoering van nieuwe rekenregels van de DNB. Zowel per 1 januari als medio juni. Het effect hiervan ziet u ook in de grafiek. Per 1 januari scheelt dit 4,5% en in juli 2,6%. Samen 7,1%.
  • De rest van de daling komt hoofdzakelijk door de daling van de aandelenkoersen.

Het gemiddelde voor de pensioenfondsen in Nederland ligt ook op 99%. Ondanks het feit dat de DG nu onder de 100% ligt voorzien we op de korte termijn geen corrigerende maatregelen.