Ontwikkeling dekkingsgraad oktober 2021

Financiële positie Pensioenfonds

ERIKS Heeft Pensioenfonds ERIKS genoeg geld om uw (opgebouwde) pensioen te betalen? Dit vertelt de dekkingsgraad van het fonds.
 
LET OP: dit is de laatste dekkingsgraad van ons pensioenfonds, want wij hebben per 1 november jl. al onze gelden overgedragen naar onze opvolger, De Nationale APF.
 

Wat is een dekkingsgraad?

We hebben 2 soorten dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad weer van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het geld dat we nu hebben en het geld dat we nodig hebben. De dekkingsgraad geeft dus aan of we genoeg geld hebben om de opgebouwde pensioenen, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%, dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas. We meten de dekkingsgraden elk einde van de maand.
 
Wat is de dekkingsgraad nu? We meten de dekkingsgraad elk einde van de maand. Op 31 oktober 2021 was
  • de actuele dekkingsgraad 109,3% (eind september 107,4%)
  • de beleidsdekkingsgraad 105,6% (eind september 104,7%).
 

Waarom wijzigt de dekkingsgraad elke maand?

De dekkingsgraad verandert iedere maand door: De rente. Op basis van de rente moeten wij uitrekenen hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en in de toekomst. Als de rente laag is, moeten we meer geld reserveren dan als de rente hoger is. De rente is al heel lang erg laag. Dat is de belangrijkste reden waarom veel pensioenfondsen een lage dekkingsgraad hebben, net als Pensioenfonds ERIKS. Rendementen. Wij beleggen een deel van het pensioengeld. Dat levert rendement op.
 
  • de gemiddeld rente die we van DNB eind september moeten gebruiken is 0,43% (was 0,54% eind september 2021).
  • het rendement over oktober 2021 is 3,42%, zodat het rendement over dit jaar tot en met oktober uitkomt op 1,06%.
 
Het verschil in dekkingsgraad van 1,9% met de vorige maand wordt verklaard door een daling van de rente waardoor de waarde van de verplichtingen iets stijgen en wel met 2,1% naar € 257,5 miljoen. Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad. Maar de beleggingsportefeuille steeg van € 270,7 miljoen naar € 279,3 miljoen, zodat er toch nog een stijging van de dekkingsgraad is van 1,1%.
 
Daarnaast is de dekkingsgraad met 0,8% gestegen, omdat de werkgever, vanwege de afwikkeling van het fonds, een extra bedrag aan ons Pensioenfonds heeft overgemaakt.
 

Cijfermatig overzicht met toelichting

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. De cijfers ultimo 2020 zijn met het vaststellen van de jaarrekening definitief geworden. De cijfers over 2021 zijn voorlopige cijfers.
 
ontwikkeling dekkingsgraad oktober 2021
 

Pensioenfonds ERIKS stopt

Zoals u weet is Pensioenfonds ERIKS van plan te stoppen. We hebben de pensioenen per 1 november 2021 overgedragen aan De Nationale APF. We gaan nu allerlei zaken afwikkelen en denken in het tweede kwartaal van 2022 definitief onszelf op te kunnen heffen. Op de website kunt u hier meer over lezen.