Ontwikkeling dekkingsgraad oktober 2019

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond. De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen. 

dekkingsgraad oktober 2019

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2018 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 211,8 miljoen. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 214,5 miljoen. De bezittingen zijn dus lager dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt eind 2018 uit op 99,2%.

In het eerste 9 maanden de rente fors gedaald. Naar een zeer laag niveau. Met enig herstel in september en oktober. De beleggingsportefeuille daalde in oktober verder naar € 258 miljoen. Maar de verplichtingen daalden aanzienlijk meer naar nu € 262 miljoen.

De dekkingsgraad stijgt vooral door de rentestijging in september en oktober van 96,8% naar 98,5%.

SPE heeft nu dus weer voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 98,50 in kas.

Het rendement op de beleggingen tot en met oktober komt uit op ongeveer 21%. Dit is natuurlijk positief. Maar wordt ook veroorzaakt door de in de loop van het jaar gedaalde rente, die de verplichtingen nog harder laten stijgen.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) zakt nu naar 99,6%.

Kans op korting

Het totaal beeld van 2019 maakt de kans dat er in 2020/2021 gekort moet worden groter en groter.

Ook alle verwikkelingen rond het “pensioenakkoord” en de te hanteren rekenrente zullen hun invloed hebben. Het bestuur zal u hier consequent van op de hoogte houden.