Ontwikkeling dekkingsgraad november 2019

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond. 

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen. 

dekkingsgraad november 2019

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2018 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 211,8 miljoen. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 214,5 miljoen. De bezittingen zijn dus lager dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt eind 2018 uit op 99,2%.

In het eerste 9 maanden de rente fors gedaald. Naar een zeer laag niveau. Sinds september is er sprake van enig herstel. De beleggingsportefeuille steeg in november verder naar € 259 miljoen. Maar de verplichtingen daalden iets naar nu € 260,6 miljoen. 

De dekkingsgraad stijgt hierdoor naar 99,4%. SPE heeft nu dus weer voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 99,40 in kas. Dat is dus nog steeds iets te weinig. 

Het rendement op de beleggingen tot en met november komt uit op ongeveer 20%. Dit is natuurlijk positief. Maar wordt met name veroorzaakt door de in de loop van het jaar gedaalde rente.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) zakt nu naar 99,4%

Kans op korting
Het totaal beeld van 2019 maakt de kans dat er in 2021 gekort moet nog steeds groot. De regeringsmaatregel om korting in 2020 te voorkomen heeft nu geen invloed op SPE. 

Pensioenresultaat
Onlangs hebben we uitgerekend hoeveel waarde uw (toekomstige) pensioenuitkering gemiddeld kan verliezen in koopkracht. De resultaten van deze berekening zijn besproken met het Verantwoordingsorgaan, de Werkgever en de Ondernemingsraad. Onze conclusies zullen worden weergegeven in een korte nieuwsbrief die binnenkort op de web site wordt geplaatst.