Financiële positie Pensioenfonds ERIKS

Heeft Pensioenfonds ERIKS genoeg geld om uw (opgebouwde) pensioen te betalen? Dit vertelt de dekkingsgraad van het fonds.

Wat is een dekkingsgraad?
We hebben 2 soorten dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad weer van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het geld dat we nu hebben en het geld dat we nodig hebben. De dekkingsgraad geeft dus aan of we genoeg geld hebben om de opgebouwde pensioenen, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%, dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas. We meten de dekkingsgraden elk einde van de maand.

Wat is de dekkingsgraad nu?
We meten de dekkingsgraad elk einde van de maand. Op 31 mei 2021 was

  • de actuele dekkingsgraad      107,0% (eind april 107,2%)
  • de beleidsdekkingsgraad       101,5% (eind maart 100,6%).


Waarom wijzigt de dekkingsgraad elke maand?
De dekkingsgraad verandert iedere maand door:

De rente.
Op basis van de rente moeten wij uitrekenen hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en in de toekomst. Als de rente laag is, moeten we meer geld reserveren dan als de rente hoger is. De rente is al heel lang erg laag. Dat is de belangrijkste reden waarom veel pensioenfondsen een lage dekkingsgraad hebben, net als Pensioenfonds ERIKS.

Rendementen.
Wij beleggen een deel van het pensioengeld. Dat levert rendement op.

  • de gemiddeld rente die we van DNB eind mei moeten gebruiken is 0,56% (was 0,60% eind april 2021).
  • het rendement over april 2021 is iets hoger dan afgelopen maand, zodat het rendement over dit jaar tot en met april uitkomt op iets meer dan min 3% (was iets minder dan -4% eind april 2021).
     

Het verschil in dekkingsgraad van -0,2% met de vorige maand wordt verklaard door een daling van de rente waardoor de waarde van de verplichtingen iets stijgen en wel met 0,7% naar € 252,3 miljoen. De beleggingsportefeuille stijgt nauwelijks, per saldo in mei 2021 naar
€ 270,0 miljoen.

Waardeoverdracht is weer mogelijk
Misschien heeft u de overdracht van uw pensioen vorig jaar bij ons aangevraagd. Dit heet waardeoverdracht. Wij mogen hier vanaf heden weer aan meewerken. In de wet staat namelijk dat dit alleen mag als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 100% is. En dat is het geval. U kunt binnenkort informatie over uw waardeoverdracht verwachten van ons als u om een inkomende waardeoverdracht heeft verzocht. Van uw nieuwe pensioenuitvoerder als u om een uitgaande waardeoverdracht hebt verzocht.

Cijfermatig overzicht met toelichting
De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. De cijfers ultimo 2020 zijn met het vaststellen van de jaarrekening definitief geworden.

dekkingsgraad mei 2021

Pensioenfonds ERIKS stopt
Zoals u weet is het Pensioenfonds ERIKS van plan te stoppen. Op de website kunt u hier meer over lezen.