Ontwikkeling dekkingsgraad maart 2020

2020-03 Dekkingsgraad Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE)

Voorlopige cijfers in afwachting jaarverslag

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.
De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

202003-dg-spe-1.png

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2019 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 255,6 miljoen. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 252,7 miljoen.

De bezittingen zijn eind 2019 hoger dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt op 101,1%.

In het eerste kwartaal van 2020 is de rente helaas weer fors gedaald na de verbetering in het 4e kwartaal vorig jaar. Daarnaast zijn de beurskoersen door de impact van het corona virus fors gedaald. De beleggingsportefeuille daalde per saldo naar € 250,1 miljoen. De verplichtingen stijgen (door de rente) naar € 271,1 miljoen.

De dekkingsgraad keldert hierdoor verder naar 92,5%. SPE heeft nu dus voor iedere € 100 die aan

pensioen nu en in de toekomst moet worden betaald circa € 92,50 in kas.

Het rendement op de beleggingen over het eerste kwartaal schatten we op min 1,5

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) daalt naar 98,4%.

Kans op korting

Het totaal beeld van 2019 en vooral ook 2020 maakt de kans dat er in 2021 gekort moet worden groot. Het enige positieve dat we kunnen melden is dat de ontwikkelingen bij SPE stukken beter zijn dan gemiddeld in Nederland. Voor het gemiddelde van alle pensioenfondsen komt de dekkingsgraad nu uit op circa 85%.

Toekomst SPE

Nadrukkelijk wordt verwezen naar de nieuwsbrieven die op de website zijn geplaatst.