Ontwikkeling dekkingsgraad maart 2019

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond. De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

pensioenfonds-eriks-dekkingsgraad-maart-2019-tabel-2.jpg

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2018 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 211,8 miljoen. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 214,5 miljoen. De bezittingen zijn dus lager dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt daarmee eind 2018
(voorlopig) uit op 99,2%.

In het eerste kwartaal is de rente fors gedaald. Dit wordt niet gecompenseerd door de verbetering van de beurskoersen. SPE heeft nu voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 100,70 in kas.

De definitieve dekkingsgraad van eind 2018 wordt gepubliceerd na goedkeuring van de jaarrekening in juni 2019. Dit kan ook effect hebben op de dekkingsgraad einde maart 2019.

Het rendement op de beleggingen voor het eerste kwartaal van 2019 komt uit op circa 8,0%. Dit lijkt zeer positief. Maar wordt veroorzaakt door de almaar dalende rente, die per saldo de dekkingsgraad doet dalen.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) zakt naar 101,9%.

Kans op korting

De ontwikkeling van 2019 is ten opzichte van eind 2018 nog steeds positief. Maar het totaal beeld van het afgelopen kwartaal maakt de kans dat er in 2020/2021 gekort moet worden nog immer groot.