Ontwikkeling dekkingsgraad maart 2018

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

ontwikkeling-dekkingsgraad-maart-2018--tabel.png

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas. Per het einde van 2017 (*) bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE bijna 212 (*) miljoen Euro. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioen bedraagt ruim 205 (*) miljoen Euro. De bezittingen zijn dus hoger dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt eind 2017 uit op 103,2%. (*: 2017 zijn voorlopige cijfers. Na afronden jaarrekening 2017 volgen de definitieve cijfers) In maart 2018 zien we na de stijging in januari (105,1%) en de daling in februari (104,1%) wederom een daling naar nu 102,1%. SPE heeft nu voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 102,10 in kas. De daling wordt vooral veroorzaakt door de weer dalende rente. Het rendement op de beleggingen komt in 2018 uit op circa 0,5% negatief. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) blijft nog wel stijgen. Naar nu 102,5%. 

ontwikkeling-dekkingsgraad-maart-2018--staafdiagram.png