Financiële positie Pensioenfonds ERIKS

Heeft Pensioenfonds ERIKS genoeg geld om uw (opgebouwde) pensioen te betalen? Dit vertelt de dekkingsgraad van het fonds.

Wat is een dekkingsgraad?
We hebben 2 soorten dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad weer van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het geld dat we nu hebben en het geld dat we nodig hebben. De dekkingsgraad geeft dus aan of we genoeg geld hebben om de opgebouwde pensioenen, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%, dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas. We meten de dekkingsgraden elk einde van de maand.

Wat is de dekkingsgraad nu?
We meten de dekkingsgraad elk einde van de maand. Op 30 juni 2021 was
  • de actuele dekkingsgraad 107,6% (eind mei 107,0%)
  • de beleidsdekkingsgraad 102,5% (eind mei 101,5%).
 
Waarom wijzigt de dekkingsgraad elke maand?
De dekkingsgraad verandert iedere maand door:
De rente
Op basis van de rente moeten wij uitrekenen hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en in de toekomst. Als de rente laag is, moeten we meer geld reserveren dan als de rente hoger is. De rente is al heel lang erg laag. Dat is de belangrijkste reden waarom veel pensioenfondsen een lage dekkingsgraad hebben.

Rendementen
Wij beleggen een deel van het pensioengeld. Dat levert rendement op.
 
  • De gemiddelde rente die we van DNB eind juni moeten gebruiken is 0,52% (was 0,56% eind mei 2021).
  • Het rendement over juni 2021 bedroeg ongeveer 1,3% (in mei was dit 0,7%), zodat het rendement over dit jaar tot en met juni uitkomt op iets  minder dan min 2%.
 
Het verschil in dekkingsgraad van +0,6% met de vorige maand wordt als volgt verklaard:
 
  • Door de daling van de rente steeg de waarde van de verplichtingen met 0,7% naar € 254,0 miljoen. Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad. 
  • De beleggingsportefeuille stijgt van € 270,0 miljoen naar € 273,3 miljoen, wat een positief effect op de dekkingsgraad heeft.
  • In totaal resulteerde een stijging van de dekkingsgraad van 107,0% naar 107,6%.
 
Waardeoverdracht is weer mogelijk
Misschien heeft u de overdracht van uw pensioen vorig jaar bij ons aangevraagd. Dit heet waardeoverdracht. Wij mogen hier vanaf mei 2021 weer aan meewerken. In de wet staat namelijk dat dit alleen mag als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 100% is. En dat is het geval. U kunt binnenkort informatie over uw waardeoverdracht verwachten van ons als u om een inkomende waardeoverdracht heeft verzocht. Van uw nieuwe pensioenuitvoerder als u om een uitgaande waardeoverdracht hebt verzocht.
 
Cijfermatig overzicht 
De cijfers ultimo 2020 zijn met het vaststellen van de jaarrekening definitief geworden. De belangrijkste cijfers per 31 december 2020 en over de laatste drie maanden worden getoond in onderstaande tabel.
 
ontwikkeling-dekkingsgraad-juni-2021.png
 
Pensioenfonds ERIKS stopt
Zoals u weet is het Pensioenfonds ERIKS van plan te stoppen. Naar verwachting is dat ongeveer in oktober 2021. Op de website kunt u hier meer over lezen.