Ontwikkeling dekkingsgraad juni 2020

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

Dekkingsgraad 202006

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2019 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 255,6 miljoen. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 252,7 miljoen.

De bezittingen zijn eind 2019 hoger dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt op 101,1%. Na het opleveren van ons jaarverslag op 29 juni 2020 zijn deze cijfers definitief.

In het eerste halfjaar van 2020 is de rente helaas weer gedaald. In mei en juni zien we een stabilisatie. De beurskoersen hebben zich in het tweede kwartaal deels hersteld na de forse impact van het corona virus in maart. De beleggingsportefeuille stijgt per saldo in 2020 naar € 268,8 miljoen. De verplichtingen stijgen door de renteontwikkeling naar: € 278,4 miljoen.

De dekkingsgraad herstelt in juni verder naar 96,5%. SPE heeft nu dus voor iedere € 100 die aan

pensioen nu en in de toekomst moet worden betaald circa € 96,50 in kas.

Het rendement op de beleggingen over de eerste 6 maanden schatten we op plus 6,0%.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) daalt naar 97,3%.

Kans op korting

Het totaal beeld van 2019 en vooral ook 2020 maakt de kans dat er in 2021 gekort moet worden groot. Het enige positieve dat we kunnen melden is dat de ontwikkelingen bij SPE stukken beter zijn dan gemiddeld in Nederland. Voor het gemiddelde van alle pensioenfondsen komt de dekkingsgraad nu uit op circa 91,5%. Er is nog geen rekening gehouden met de aangekondigde maatregelen van de overheid ter voorkoming van korting in 2021.

Toekomst SPE

Nadrukkelijk wordt verwezen naar de nieuwsbrieven die op de website zijn geplaatst.