Ontwikkeling dekkingsgraad juni 2017

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

stand-per-einde-juni-2017.jpg

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2016 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE bijna 201 miljoen Euro. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioen bedraagt ruim 204 miljoen Euro. De bezittingen zijn dus lager dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt in dit geval uit op 98.4%. In het 2st kwartaal zien we een stijging naar 101,5%. SPE heeft nu voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald ook circa € 101,50 in kas.

Het rendement op de beleggingen wordt nu geschat op 0%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) blijft ook stijgen. Naar nu 98,0%.

beleidsdekkingsgraad-juni-2017.jpg