Ontwikkeling dekkingsgraad juni 2016

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

De actuele dekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elke maand bijgewerkt en gepubliceerd.

stand-per-einde-juni-2016.png

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2015 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE ruim 184,5 miljoen Euro. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioen bedraagt ruim 186,4 miljoen Euro. De bezittingen zijn dus lager dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt in dit geval uit op 99.0%.

In 2016 is dekkingsgraad gedaald naar 95,2%. Dit wordt vooral veroorzaakt door de gedaalde rente. De renteontwikkelingen zijn nog immer ongunstig. SPE heeft dus eind juni voor iedere € 100 die aan pensioen moeten worden betaald bijna € 95,20 in kas. De positieve zijde van de medaille is dat er een rendement op de beleggingen over de eerste 6 maanden kan worden genoteerd van circa 10%.

beleidsdekkingsgraad-juni-2016.png