Ontwikkeling dekkingsgraad juli 2015

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we nu of in de toekomst aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Elk pensioenfonds moet ook over buffers beschikken, zodat onvoorziene tegenvallers opgevangen kunnen worden. De toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), controleert aan de hand van de dekkingsgraad of een pensioenfonds hier aan voldoet. De grafiek toont de ontwikkeling van de dekkingsgraad van SPE en de rekenrente vanaf december 2012 tot nu.

De dekkingsgraad komt volgens de rekenregels van De Nederlandse Bank (DNB) eind 2014 uit op 107,7%.
In het eerste halfjaar van 2015 is onze dekkingsgraad, evenals die van veel pensioenfondsen gedaald. Namelijk naar 106,1%.

Belangrijke oorzaken zijn:

  • De invoering van nieuwe rekenregels van de DNB. Het effect hiervan ziet u ook in de grafiek. Van 107,7% naar 103,2%.
  • Dit wordt voornamelijk gecompenseerd door de stijging van de rekenrente de afgelopen 3 maanden. Waardoor de dekkingsgraad weer is gestegen naar 106,1%

Wij streven er naar de ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. In ons beleid gaat er van uit dat we dit voor 75% over de lange termijn kunnen waarmaken.

grafiek_dekkingsgraad.png