Ontwikkeling dekkingsgraad januari 2021

Financiële positie Pensioenfonds ERIKS

 

Heeft Pensioenfonds ERIKS genoeg geld om uw (opgebouwde) pensioen te betalen?
Of moet er worden gekort? Dit vertelt de dekkingsgraad van het fonds.

Wat is een dekkingsgraad?
We hebben 2 soorten dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad weer van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het geld dat we nu hebben en het geld dat we nodig hebben. De dekkingsgraad geeft dus aan of we genoeg geld hebben om de opgebouwde pensioenen, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%, dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas. We meten de dekkingsgraden elk einde van de maand.

Wat is de dekkingsgraad nu?
We meten de dekkingsgraad elk einde van de maand. Op 31 januari 2021 was

  • de actuele dekkingsgraad      101,5%
  • de beleidsdekkingsgraad         97,9%


Waarom wijzigt de dekkingsgraad elke maand?
De dekkingsgraad verandert iedere maand door:
De rente. Op basis van de rente moeten wij uitrekenen hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en in de toekomst. Als de rente laag is, moeten we meer geld reserveren dan als de rente hoger is. De rente is al heel lang erg laag. Dat is de belangrijkste reden waarom veel pensioenfondsen een lage dekkingsgraad hebben, net als Pensioenfonds ERIKS.
Rendementen. Wij beleggen een deel van het pensioengeld. Dat levert rendement op.

  • de gemiddeld rente die we van DNB eind januari moeten gebruiken is 0,24% (was 0,19% eind december 2020).
  • het rendement over januari 2021 schatten we op ongeveer min 2,0%


Geen noodzaak tot korten
Er was gelukkig geen noodzaak om op 1 januari 2021 te korten. Maar de basisregel is dat er gekort moet worden als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,1%. De minister heeft deze regel tijdelijk aangepast naar 90%. Korten moet nu alleen als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 lager is dan 90%. Onze dekkingsgraad is dus op 31 december 2020 hoger (102,4%). Het bestuur heeft daarom besloten dat er op dit moment niet gekort gaat worden.

Geen waardeoverdracht
Misschien heeft u de overdracht van uw pensioen vorig jaar bij ons aangevraagd. Dit heet waardeoverdracht. Wij mogen hier nog niet aan meewerken. In de wet staat namelijk dat dit alleen mag als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 100% is. En dat is niet het geval. U kunt wel nog steeds een waardeoverdracht aanvragen bij uw nieuwe werkgever als u van baan bent veranderd. Maar wij mogen uw opgebouwde pensioen dan pas overdragen als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 100% is.

Cijfermatig overzicht met toelichting
De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers ultimo 2020 deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

tabel-eriks.png In januari is de actuele dekkingsgraad gedaald. Naar 101,5%.  SPE heeft eind januari dus voor iedere € 100 die aan pensioen nu en in de toekomst moet worden betaald circa € 101,50 in kas. Het verschil van 0,9% met de vorige maand wordt deels verklaard door een aanpassing van de DNB-regels voor het bepalen van de rente waar wij mee moeten rekenen. Dit effect was 1,3% negatief. De beurskoersen hebben zich in januari verder hersteld maar onvoldoende om dit effect te compenseren. De beleggingsportefeuille daalt per saldo in 2021 naar € 275,3 miljoen. De verplichtingen dalen met name door de renteontwikkeling naar € 271,2 miljoen.

De definitieve cijfers over 2020 moeten wachten op het opleveren van het jaarverslag over 2020. Dit verwachten wij in juni 2021.

Pensioenfonds ERIKS stopt
Zoals u weet is het Pensioenfonds ERIKS van plan te stoppen. Op de website kunt u hier meer over lezen.