Dekkingsgraad januari 2020
Voorlopige cijfers in afwachting jaarverslag

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

202001-dg-spe.jpg

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2019 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 255,6 miljoen. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 252,7 miljoen. De bezittingen zijn dus eind 2019 hoger dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt eind 2019 uit op 101,1%.

In januari 2020 is de rente helaas weer fors gedaald. Na de verbetering in het 4e kwartaal vorig jaar. De beleggingsportefeuille steeg vooral door deze ontwikkeling naar € 264,2 miljoen. Maar de verplichtingen stijgen (door de rente) meer, namelijk naar € 265,2 miljoen.

De dekkingsgraad daalt hierdoor naar 99,6%. SPE heeft nu dus voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 99,60 in kas. Nog steeds te weinig.

Het rendement op de beleggingen in januari schatten we op 3,5%. Dit lijkt positief. Rente, maar ook de beurskoersen gingen omlaag.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) daalt naar 99,5%.

Kans op korting

Het totaal beeld van 2019 en 2020 maakt de kans dat er in 2021 gekort moet nog steeds groot. De regeringsmaatregel om korting in 2020 te voorkomen heeft geen invloed op SPE.

Toekomst SPE

Nadrukkelijk wordt verwezen naar de in december met de post verzonden nieuwsbrief