Ontwikkeling dekkingsgraad januari 2018

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.
De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

DG_Januari_2018

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.
Per het einde van 2017 (*) bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE bijna 212 (*) miljoen Euro. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioen bedraagt ruim 205 (*) miljoen Euro. De bezittingen zijn dus lager dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt eind 2017 uit op 103,2%. (*: 2017 zijn voorlopige cijfers. Na afronden jaarrekening 2017 volgen de definitieve cijfers)
In januari 2018 zien we een stijging naar 105,1%. SPE heeft nu voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 105,10 in kas. Het rendement op de beleggingen komt in 2017 uit op 4,11%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) blijft stijgen. Naar nu 101,9%.

Beleidsdekkingsgraad_januari_2018