2020-02 Dekkingsgraad Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE)

Voorlopige cijfers in afwachting jaarverslag

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.

 

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

 

202002-dg-spe-1.png

 

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.


Per het einde van 2019 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 255,6 miljoen.
De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 252,7 miljoen. De bezittingen zijn eind 2019 hoger dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt op 101,1%.


In januari en februari 2020 is de rente helaas weer fors gedaald. Na de verbetering in het 4e kwartaal vorig jaar. De beleggingsportefeuille steeg vooral door deze ontwikkeling naar € 265,7 miljoen. Ondanks de grote daling van de beurskoersen. De verplichtingen stijgen (door de rente) naar € 274,9 miljoen.


De dekkingsgraad keldert hierdoor verder naar 96,6%. SPE heeft nu dus voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 96,60 in kas. Nog steeds te weinig.


Het rendement op de beleggingen over de eerste twee maanden schatten we op ruim 4%. Dit lijkt positie. De beurskoersen gingen omlaag maar dit wordt ruim gecompenseerd door de daling van de rente.
De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) daalt naar 99,1%.


Kans op korting

Het totaal beeld van 2019 en vooral de eerste twee maanden van 2020 maakt de kans dat er in 2021 gekort moet worden groot. De regeringsmaatregel om korting in 2020 te voorkomen heeft geen invloed op SPE.


Toekomst SPE

Nadrukkelijk wordt verwezen naar de nieuwsbrieven die op de website zijn geplaatst.