Financiële positie Pensioenfonds ERIKS

Heeft Pensioenfonds ERIKS genoeg geld om uw (opgebouwde) pensioen te betalen?
Of moet er worden gekort? Dit vertelt de dekkingsgraad van het fonds.

Wat is een dekkingsgraad?
We hebben 2 soorten dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad weer van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het geld dat we nu hebben en het geld dat we nodig hebben. De dekkingsgraad geeft dus aan of we genoeg geld hebben om de opgebouwde pensioenen, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas. We meten de dekkingsgraden elk einde van de maand.

Wat is de dekkingsgraad nu?
We meten de dekkingsgraad elk einde van de maand. Op 31 december 2020 was

  • de actuele dekkingsgraad     102,4%
  • de beleidsdekkingsgraad        97,7%
     

Waarom wijzigt de dekkingsgraad elke maand?
De dekkingsgraad verandert iedere maand door
De rente. Op basis van de rente moeten wij uitrekenen hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en in de toekomst. Als de rente laag is, moeten we meer geld reserveren dan als de rente hoger is. De rente is al heel lang erg laag. Dat is de belangrijkste reden waarom veel pensioenfondsen een lage dekkingsgraad hebben, net als Pensioenfonds ERIKS.
Rendementen. Wij beleggen een deel van het pensioengeld. Dat levert rendement op.
 

  • de gemiddeld rente die we van DNB eind 2020 moeten gebruiken is 0,19%.
  • het rendement over 2020 schatten we op ongeveer 12%
     

Geen noodzaak tot korten
Er is geen noodzaak om op 1 januari 2021 te korten. In onderstaand overzicht is te zien dat de financiële positie van ons fonds is verbeterd. Maar de basisregel is dat er gekort moet worden als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,1%. De minister heeft deze regel tijdelijk aangepast naar 90%. Korten moet nu alleen als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 lager is dan 90%. Onze dekkingsgraad is dus op 31 december 2020 hoger. Het bestuur moet hier nog over besluiten, maar er is dus geen noodzaak om te korten.

Geen waardeoverdracht
Misschien heeft u de overdracht van uw pensioen vorig jaar bij ons aangevraagd. Dit heet waardeoverdracht. Wij mogen hier nog niet aan meewerken. In de wet staat namelijk dat dit alleen mag als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 100% is. En dat is niet het geval. U kunt wel nog steeds een waardeoverdracht aanvragen bij uw nieuwe werkgever als u van baan bent veranderd. Maar wij mogen uw opgebouwde pensioen dan pas overdragen als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 100% is.

Cijfermatig overzicht met toelichting
De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers ultimo 2020 jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

pensioenfonds-eriks-dekkingsgraad-december-2020.jpg

Na een daling in de eerste 10 maanden van 2020 kunnen we voor november en december een fors herstel rapporteren van de actuele dekkingsgraad. Naar 102,4%. De beurskoersen hebben zich in de afgelopen maanden hersteld na de forse impact van het COVID-19-virus. Met nu een sterke verbetering in november en december. De beleggingsportefeuille stijgt per saldo in 2020 naar € 281,9 miljoen. De verplichtingen stijgen met name door de renteontwikkeling naar: € 275,3 miljoen. De te hanteren rekenrente is ook de laatste maanden nog iets gezakt.

SPE sluit het jaar voorlopig af met een actuele dekkingsgraad van 102,4%.
SPE heeft dus voor iedere € 100 die aan pensioen nu en in de toekomst moet worden betaald circa € 102,40 in kas.

Voor de dekkingsgraad is ook belangrijk hoe oud mensen gemiddeld worden. Dat heet de levensverwachting. Omdat Nederlanders steeds ouder worden, moet het pensioenfonds steeds langer pensioen uitbetalen. De afgelopen jaren heeft dat een negatieve invloed op onze dekkingsgraad gehad. Maar in 2020 is de levensverwachting opnieuw uitgerekend en de verwachting is nu dat Nederlanders in de toekomst iets korter leven. In september heeft dit een positief effect gehad op de dekkingsgraad met 2,1%. Dit effect is al opgenomen in de actuele dekkingsgraad van 102,4%.

De definitieve cijfers moeten wachten op het opleveren van het jaarverslag over 2020. Dit verwachten wij in juni 2021.

Pensioenfonds ERIKS stopt
Zoals u weet is het Pensioenfonds ERIKS van plan te stoppen. Op de website kunt u hier meer over lezen.