Ontwikkeling dekkingsgraad december 2019

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.


De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

dekkingsgraad-december-2019-2.jpg

 

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2018 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 211,8 miljoen. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 214,5 miljoen. De bezittingen zijn dus lager dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt eind 2018 uit op 99,2%.

In de eerste 9 maanden van 2019 is de rente fors gedaald. Sinds september is er sprake van enig herstel. Maar hij blijft erg laag. De beleggingsportefeuille daalde eind 2019 naar € 255,5 miljoen. Maar de verplichtingen daalden meer namelijk naar € 253 miljoen.

De dekkingsgraad stijgt hierdoor naar 101,0%. SPE heeft nu dus weer voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 101,00 in kas. Dat is echter nog steeds iets te weinig. Maar het is wel verheugend dat we het jaar kunnen afsluiten boven de 100%.

Het rendement op de beleggingen tot en met december komt uit op ongeveer 19%. Dit is natuurlijk positief. Maar wordt met name veroorzaakt door de in de loop van het jaar gedaalde rente.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) stijgt weer iets: naar 99,6%.

Kans op korting

Het totaal beeld van 2019 maakt de kans dat er in 2021 gekort moet nog steeds groot. De regeringsmaatregel om korting in 2020 te voorkomen heeft nu geen invloed op SPE.

Toekomst SPE

Nadrukkelijk wordt verwezen naar de in december met de post verzonden nieuwsbrief.