Ontwikkeling dekkingsgraad december 2018

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen

dekkingsgraad-december-2018.png

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2018 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 212,6 miljoen. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 214,5 miljoen. De bezittingen zijn dus lager dan de verplichtingen. 

De dekkingsgraad komt eind 2018 (voorlopig) uit op 99,1%. Dit was einde 2017 nog 103,2%. Eind september 2018 was dit nog ruim 104%. In het vierde kwartaal zijn zowel de aandelenkoersen als de rente waarmee het fonds moet rekenen relatief fors gedaald. SPE heeft nu voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 99,10 in kas.

De definitieve dekkingsgraad wordt gepubliceerd na goedkeuring van de jaarrekening in juni 2019. 

Het rendement op de beleggingen komt in 2018 uit op circa negatief 0,3%.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) zakt naar 102,6%.

Kans op korting 
Het moment dat SPE een besluit moet nemen om zo nodig een korting toe te passen op de opgebouwde pensioenaanspraken en in ingegane pensioenen ligt op 31 december 2020. De beleidsdekkingsgraad is dan maatgevend.

Er zal dus op 1 januari 2019 geen korting hoeven te worden toegepast.  

Maar de ontwikkelingen van de laatste maanden maken de kans dat er in 2020/2021 gekort moet worden aanzienlijk groter.