Ontwikkeling dekkingsgraad december 2016

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

stand-per-einde-december-2016.jpg

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Per het einde van 2016 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE bijna 201 miljoen Euro (*). De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioen bedraagt ruim 204 miljoen Euro (*). De bezittingen zijn dus op basis van de (*)=voorlopige cijfers lager dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt in dit geval uit op 98.4%. Dit is 0,6% lager dan eind 2015. Dit wordt vooral veroorzaakt door de gedaalde rente. In het 4e kwartaal zagen we de rente oplopen, waardoor de dekkingsgraad in 2016 uiteindelijk hoger is uitgekomen dan voorzien in oktober. SPE heeft eind 2016 voor iedere € 100 die aan pensioen moeten worden betaald € 98,40 in kas.

Het rendement op de beleggingen 2016 wordt geschat op 7,6%.

Door deze stijging van de dekkingsgraad zal er hoogstwaarschijnlijk geen korting hoeven te worden doorgevoerd in 2017. Het bestuur neemt hierover haar besluit in de vergadering eind januari.

beleidsdekkingsgraad-december-2016.jpg