Ontwikkeling dekkingsgraad augustus 2021

Financiële positie Pensioenfonds ERIKS

Heeft Pensioenfonds ERIKS genoeg geld om uw (opgebouwde) pensioen te betalen? Dit vertelt de dekkingsgraad van het fonds.

Wat is een dekkingsgraad?

We hebben 2 soorten dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad weer van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het geld dat we nu hebben en het geld dat we nodig hebben. De dekkingsgraad geeft dus aan of we genoeg geld hebben om de opgebouwde pensioenen, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%, dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas. We meten de dekkingsgraden elk einde van de maand.

Wat is de dekkingsgraad nu?

We meten de dekkingsgraad elk einde van de maand. Op 31 augustus 2021 was

- de actuele dekkingsgraad 107,9 (eind juli 106,6%)

- de beleidsdekkingsgraad 104,1% (eind juli 103,3%).

Waarom wijzigt de dekkingsgraad elke maand?

De dekkingsgraad verandert iedere maand door: De rente. Op basis van de rente moeten wij uitrekenen hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en in de toekomst. Als de rente laag is, moeten we meer geld reserveren dan als de rente hoger is. De rente is al heel lang erg laag. Dat is de belangrijkste reden waarom veel pensioenfondsen een lage dekkingsgraad hebben. Rendementen. Wij beleggen een deel van het pensioengeld. Dat levert rendement op.

− De gemiddelde rente die we van DNB eind augustus moeten gebruiken is 0,37% (was 0,34% eind juli 2021).

- Het rendement over augustus 2021 bedroeg ongeveer 0,6% (in juli was dit 2,8%), zodat het rendement over dit jaar tot en met augustus uitkomt op iets minder dan 1,6%.

Het verschil in dekkingsgraad van +1,3% met de vorige maand wordt als volgt verklaard:

- Door de stijging van de rente daalde de waarde van de verplichtingen met 0,8% naar € 261,0 miljoen. Dit heeft een positief effect op de dekkingsgraad.

- De beleggingsportefeuille stijgt van € 280,6 miljoen naar € 281,9 miljoen, wat eveneens een positief effect op de dekkingsgraad heeft.

- Dit resulteerde totaal in een stijging van de dekkingsgraad van 106,6% naar 107,9%.=

Cijfermatig overzicht

De cijfers ultimo 2020 zijn met het vaststellen van de jaarrekening definitief geworden. De belangrijkste cijfers per 31 december 2020, per de kwartaaleinden en over de laatst bekende maand(en) in het huidige kwartaal worden getoond in onderstaande tabel.

cijfermatig overzicht

Pensioenfonds ERIKS stopt

Zoals u weet is het Pensioenfonds ERIKS van plan te stoppen. Naar verwachting is dat ongeveer in oktober 2021. Op de website kunt u hier meer over lezen.