Ontwikkeling dekkingsgraad augustus 2020

2020-08 Dekkingsgraad Stichting Pensioenfonds ERIKS (SPE)

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.
 
De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.
Dekkingsgraad aug 2020
De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.
 
Per het einde van 2019 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 255,6 miljoen.
 
De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 252,7 miljoen. De bezittingen zijn eind 2019 hoger dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt op 101,1%.
 
Na een daling in de eerste 7 maanden van 2020 is de rente in augustus weer een beetje gestegen.
De beurskoersen hebben zich in de afgelopen maanden deels hersteld na de forse impact van het COVID-19-virus in maart. De beleggingsportefeuille stijgt per saldo in 2020 naar € 269,3 miljoen. De verplichtingen stijgen door de renteontwikkeling naar: € 274,3 miljoen.
 
De dekkingsgraad herstelt in augustus verder naar 98,2%. SPE heeft nu dus voor iedere € 100 die aan pensioen nu en in de toekomst moet worden betaald circa € 98,20 in kas.
 
Het rendement op de beleggingen over de eerste 8 maanden schatten we op plus 6,8%
De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) stijgt nu iets naar 97,3%.
 
Kans op korting
 
De financiële positie van SPE is niet goed en daarom moet er mogelijk in 2021 gekort worden. De basisregel is dat er gekort moet worden als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,1%. Maar de minister heeft ook dit jaar die regel aangepast. Korten hoeft nu pas als de actuele dekkingsgraad per 31 december 2020 lager is dan 90%. De kans is daarom klein, maar niet uitgesloten, dat SPE in 2021 moet korten. De dekkingsgraad verandert natuurlijk niet door deze gunstige kortingsregel; met een dekkingsgraad lager dan 104,1% hebben we nog steeds te weinig vermogen.
 
Toekomst SPE
 
Nadrukkelijk wordt verwezen naar de nieuwsbrieven die op de website zijn geplaatst. En de nieuwsbrief die onlangs is toegevoegd aan het Uniform Pensioen Overzicht (UPO).