Ontwikkeling dekkingsgraad augustus 2019

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond. De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

 

Dekkingsgraad augustus


De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.
 

Per het einde van 2018 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 211,8 miljoen. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 214,5 miljoen. De bezittingen zijn dus lager dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt eind 2018 uit op 99,2%. In het eerste halfjaar en ook in juli en augustus is de rente fors gedaald. Naar een zeer laag niveau.  De beurskoersen herstelden zich in juli maar daalden weer in augustus. De beleggingsportefeuille steeg naar € 269 miljoen. Maar de verplichtingen stegen aanzienlijk meer naar € 278 miljoen.

 

De dekkingsgraad daalde door de rentedaling 96,8%.

 

SPE heeft nu dus weer voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 96,80 in kas.
 

Het rendement op de beleggingen tot en met augustus komt uit op circa 23%. Dit is natuurlijk positief. Maar wordt ook veroorzaakt door de gedaalde rente, die de verplichtingen nog harder laat stijgen.
 

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) zakt naar 100,4%.
 

Kans op korting
 

Het totaal beeld van 2019 maakt de kans dat er in 2020/2021 gekort moet worden groter en groter. Ook alle verwikkelingen rond het “pensioenakkoord” en de te hanteren rekenrente zullen hun invloed hebben. Het bestuur zal u hier consequent van op de hoogte houden.