Financiële positie Pensioenfonds ERIKS

Heeft Pensioenfonds ERIKS genoeg geld om uw (opgebouwde) pensioen te betalen? Dit vertelt de dekkingsgraad van het fonds.

Wat is een dekkingsgraad?
We hebben 2 soorten dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde dekkingsgraad weer van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het geld dat we nu hebben en het geld dat we nodig hebben. De dekkingsgraad geeft dus aan of we genoeg geld hebben om de opgebouwde pensioenen, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%, dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas. We meten de dekkingsgraden elk einde van de maand.

Wat is de dekkingsgraad nu?
We meten de dekkingsgraad elk einde van de maand. Op 30 april 2021 was

  • de actuele dekkingsgraad      107,2% (eind maart 105,5%)
  • de beleidsdekkingsgraad       100,6% (eind maart 99,6%).


Waarom wijzigt de dekkingsgraad elke maand?
De dekkingsgraad verandert iedere maand door:

De rente.
Op basis van de rente moeten wij uitrekenen hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en in de toekomst. Als de rente laag is, moeten we meer geld reserveren dan als de rente hoger is. De rente is al heel lang erg laag. Dat is de belangrijkste reden waarom veel pensioenfondsen een lage dekkingsgraad hebben, net als Pensioenfonds ERIKS.

Rendementen.
Wij beleggen een deel van het pensioengeld. Dat levert rendement op.

  • de gemiddeld rente die we van DNB eind april moeten gebruiken is 0,60% (was 0,53% eind april 2021).
  • het rendement over april 2021 is iets hoger dan afgelopen maand, zodat het rendement over dit jaar tot en met april uitkomt op iets minder dan min 4%.


Het verschil in dekkingsgraad van 1,7% met de vorige maand wordt verklaard door een stijging van de rente waardoor de waarde van de verplichtingen daalt en wel met 1,5% naar € 250,5 miljoen. De beleggingsportefeuille stijgt nauwelijks, per saldo in april 2021 naar € 268,6 miljoen.

Geen noodzaak tot korten
Er was gelukkig geen noodzaak om op 1 januari 2021 te korten. Maar de basisregel is dat er gekort moet worden als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,0%. De minister heeft deze regel tijdelijk aangepast naar 90%. Korten moest nu alleen als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 lager is dan 90%. Onze dekkingsgraad is dus op 31 december 2020 hoger (102,4%). Het bestuur heeft daarom besloten dat er op dit moment niet gekort gaat worden. Voor eind dit jaar moeten we wederom kijken welke regels dan gelden en of er gekort moet gaan worden.

Waardeoverdracht is weer mogelijk
Misschien heeft u de overdracht van uw pensioen vorig jaar bij ons aangevraagd. Dit heet waardeoverdracht. Wij mogen hier vanaf heden weer aan meewerken. In de wet staat namelijk dat dit alleen mag als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 100% is. En dat is het geval. U kunt binnenkort informatie over uw waardeoverdracht verwachten van ons als u om een inkomende waardeoverdracht heeft verzocht. Van uw nieuwe pensioenuitvoerder als u om een uitgaande waardeoverdracht hebt verzocht.

Cijfermatig overzicht met toelichting
De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers ultimo 2020 nog definitief moeten worden. 

dekkingsgraad april 2021

De definitieve cijfers over 2020 moeten wachten op het opleveren van het jaarverslag over 2020. Dit verwachten wij in juni 2021. 

Pensioenfonds ERIKS stopt
Zoals u weet is het Pensioenfonds ERIKS van plan te stoppen. Op de website kunt u hier meer over lezen.