Ontwikkeling dekkingsgraad april 2020

Voorlopige cijfers in afwachting jaarverslag

SPE rapporteert maandelijks op haar website de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad, de gehanteerde rente en het rendement op de beleggingsportefeuille getoond.

De cijfers van de afgelopen jaren komen voort uit de jaarrekeningen van het fonds. Met nadruk moet worden opgemerkt dat de cijfers van alle pensioenfondsen van het lopende jaar deels op schattingen zijn gebaseerd. Zij kunnen bij het definitief opmaken van de jaarrekening verschillen.

dekkingsgraad-april-2020.png

Per het einde van 2019 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van SPE € 255,6 miljoen. De verplichting inzake in de toekomst te betalen pensioenen wordt geschat op € 252,7 miljoen.De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

De bezittingen zijn eind 2019 hoger dan de verplichtingen. De dekkingsgraad komt op 101,1%.

In het eerste kwartaal van 2020 en ook weer in april is de rente helaas weer fors gedaald na de verbetering in het 4e kwartaal vorig jaar. De beurskoersen hebben zich in april deels hersteld na de forse impact van het corona virus in maart. De beleggingsportefeuille stijgt per saldo in 2020 naar € 266,1 miljoen. De verplichtingen stijgen (door de rente) echter harder. Naar: € 280,5 miljoen.

De dekkingsgraad herstelt wel in april maar 94,9%. SPE heeft nu dus voor iedere € 100 die aan pensioen nu en in de toekomst moet worden betaald circa € 94,90 in kas.

Het rendement op de beleggingen over de eerste 4 maanden schatten we op plus 4,5%

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van het afgelopen 12 maanden) daalt naar 97,8%.

Kans op korting

Het totaal beeld van 2019 en vooral ook 2020 maakt de kans dat er in 2021 gekort moet worden groot. Het enige positieve dat we kunnen melden is dat de ontwikkelingen bij SPE stukken beter zijn dan gemiddeld in Nederland. Voor het gemiddelde van alle pensioenfondsen komt de dekkingsgraad nu uit op circa 89,5%.

Toekomst SPE

Nadrukkelijk wordt verwezen naar de nieuwsbrieven die op de website zijn geplaatst.