Mogelijke kortingsmaatregel in 2017

In 2017 zal mogelijk een korting van 0,25% tot 0,5% plaatsvinden

Vier van de vijf grootste pensioenfondsen dreigen eveneens tot korten gedwongen te worden. Als pensioenfondsen op 31 december een te lage dekkingsgraad hebben, dan moeten ze de pensioenen verlagen. Dit heeft zowel gevolgen voor mensen die al gepensioneerd zijn, als voor deelnemers die nog pensioen opbouwen.

Het bestuur beslist in januari of er gekort moet worden.