Vrijstelling korten

Datum

16 February 2021

SPE hoeft de pensioenen niet te korten op dit moment!

Dat is fijn nieuws! Maar de reden is dat de minister de regels heeft veranderd. En niet dat onze financiële positie nu zo goed is.

Dekkingsgraad
Wanneer een pensioenfonds gedurende meerdere jaren een ongunstige financiële positie heeft (een dekkingsgraad lager dan 104%) dan moeten de pensioenen verlaagd worden (ook wel korten genoemd). Onze dekkingsgraad is ongunstig (dus lager dan 104%) eind december 2020. Het was namelijk deze 102,4%. Hierdoor zou er eigenlijk gekort moeten worden.

Versoepeling regels
Maar de minister heeft tijdelijk de regels versoepeld. Omdat de financiële situatie van veel pensioenfondsen ongunstig is, korten ongewenst is en omdat er wordt gewerkt aan het nieuwe pensioenstelsel en er dan niet meer gekort zou hoeven worden. De nieuwe tijdelijke regel is dat de dekkingsgraad minimaal 90% moet zijn. En daaraan voldoen we.

Wij hoeven dus niet te korten op dit moment.

De kans blijft echter bestaan dat in de toekomst wel verlaagd moet worden.