De effecten van het Coronavirus (COVID-19) op uw pensioen

Datum

28 April 2020

Wat zijn de effecten van het Coronavirus (COVID-19) op uw pensioen

Het Coronavirus (COVID-19) heeft een sterke invloed op de economie: de beurzen reageren met negatieve cijfers. Dit heeft ook gevolgen op de financiële situatie van SPE. De actuele dekkingsgraad is door de onrust op de beurzen fors gedaald. Van 96,6% eind februari naar 92,5% eind maart.

Grotere kans op korten

Hierdoor daalt ook de beleidsdekkingsgraad eind maart verder naar 98,2%. Dit is nog niet het moment waarop we moeten gaan korten, maar we moeten er wel degelijk rekening mee houden. Als we moeten korten, zal dat uiterlijk begin volgend jaar gaan plaatsvinden.

Zoals al is bekend gemaakt gaat SPE stoppen. Wanneer de situatie zo blijft moeten we ook bij de overgang naar een nieuwe organisatie die de pensioenen gaat overnemen er rekening mee houden dat wij een andere financiële situatie hebben. Wat op het moment van overstappen de stand van zaken is bij de nieuwe organisatie heeft hier ook mee te maken. Dit heeft de aandacht van het bestuur en alle verdere betrokkenen.

Door de slechte financiële situatie wordt de kans op korting op de pensioenen die al worden uitgekeerd en de opgebouwde pensioenen van de andere (oud) deelnemers en overige betrokkenen vergroot.

Keuze nieuwe uitvoerder nog te  maken

Wij hebben in de laatste (maart) nieuwsbrief aangegeven dat wij bijeenkomsten gaan organiseren om de keuze van een nieuwe partij aan iedereen uit te leggen. De keuze moeten wij nog maken. Maar na het maken van de keuze moeten we kijken hoe en wanneer wij, vanwege het coronavirus,  deze bijeenkomsten kunnen organiseren.  Wanneer de situatie zo is dat wij voor iedereen veilig deze bijeenkomsten kunnen doen laten wij dat weten.

Het Coronavirus heeft geen invloed op de uitbetaling van uw pensioen

Ontvangt u pensioen van ons? Dan krijgt u uw maandelijkse bedrag op de datum zoals u van ons gewend bent.