Pensioenresultaat

Datum

19 December 2019

Met de rapportage van de dekkingsgraad eind november gaven wij aan u iets te willen vertellen over het zogenaamde Pensioenresultaat. Dat doen we graag hieronder.

 

De dekkingsgraad van SPE is nu ongeveer 99,4% (eind november 2019). SPE heeft op dit moment dus voor iedere € 100 die aan pensioen moet worden betaald circa € 99,40 in kas. Dat is dus nét iets te weinig.

 

We hebben onlangs uitgerekend hoeveel waarde uw pensioenuitkering gemiddeld verliest in koopkracht de komende jaren. Dit is volgens die berekeningen over een periode van 60 jaar ongeveer 18%. De verwachting is dus dat wij (of onze opvolger) waarschijnlijk in de toekomst een aantal jaren uw pensioen niet kunnen verhogen en mogelijk zelfs moeten korten. Dit is allemaal gebaseerd op berekeningen die we hebben gemaakt met de huidige minder gunstige financiële gegevens.

 

Dit verlies van koopkracht gaat niet over uw pensioenuitkering nu. Uw uitkering wordt dus vanwege deze berekeningen nu niet gekort. Het gaat over de verwachting voor de toekomst.

 

In overleg met de werkgever, de OR en het Verantwoordingsorgaan hebben we onlangs een ondergrens van dit gemiddelde koopkrachtverlies van 25% vastgesteld. Dit betekent dat we niet willen dat het koopkrachtverlies nóg lager wordt dan 25%.