Communicatie in toekomst scenario's (URM)

Datum

28 November 2019

Vanaf 30 september 2019 moeten pensioenfondsen niet alleen de al opgebouwde pensioenaanspraken communiceren, maar ook de verwachte, pessimistische en optimistische uitkomsten (scenario’s) van het bereikbare pensioen. Het is de bedoeling dat het pensioenfonds deze drie scenario's vermeldt op Mijnpensioenoverzicht.nl en op het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (voor de eerste maal in 2020) en op verzoek van de deelnemer hier inzicht in geeft. De scenario’s zullen u een inschatting geven van uw totale toekomstig pensioen (inclusief AOW) in de toekomst. Daarbij bestaan er veel onzekerheden. Op korte en lange termijn.

 

Het totale pensioen inclusief AOW wordt ingeschat met een pessimistisch, een verwacht en een positief scenario. Daarbij moeten we gebruik maken van een uniforme rekenmethodiek, ook wel URM genoemd. Als gevolg van de complexiteit van de berekeningen van de scenario's is SPE op dit moment nog niet in staat om de scenario's direct voor alle deelnemers weer te geven. Naar verwachting zal dit eind december 2019 wel het geval zijn.

 

Mocht u eerder behoefte hebben aan een berekening dan kunt u contact opnemen met het pensioenbureau.