Nieuwsbrief februari 2017

Datum

02 februari 2017

Korten

We zijn blij u te kunnen informeren dat het korten van pensioengelden momenteel niet nodig is.

Toelichting: Maar let op: voor 2018 en de daarop volgende jaren blijft het risico op een korting bestaan. Dit hangt namelijk af van de financiële positie van ons Pensioenfonds en die varieert.

 

Pensioenopbouw

In overleg met de werkgever kunnen we tevens melden dat de pensioenopbouw in 2017 1,6% van het pensioensalaris (salaris min AOW-deel) blijft, dankzij een eenmalige extra bijdrage door de werkgever.

Toelichting: Het Pensioenfonds krijgt van de werkgever jaarlijks een vast percentage voor de pensioenopbouw. Als dit bedrag te laag is om het afgesproken percentage aan pensioen op te bouwen, dan wordt de opbouw dat jaar lager. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de rekenrente laag is. De werkgever heeft eenmalig bijna euro 200.000 extra betaald om de pensioenopbouw toch dit jaar op 1,6% te houden.

 

Indexatie

Ook dit jaar kan uw pensioen helaas niet geïndexeerd worden. Uw pensioen stijgt dus niet mee met de algemene prijsstijging (die het afgelopen jaar heel laag was).

Toelichting: Het pensioenfonds mag volgens de wet alleen indexeren als we een behoorlijke financiële buffer hebben. Die hebben we niet, en de kans is klein dat we die komende jaren wel zullen hebben. Dat betekent dat de kans op indexatie ook de komende jaren klein is. Dit geldt overigens voor de meeste Nederlandse pensioenfondsen. Elk jaar dat niet wordt geïndexeerd en wel inflatie is, neemt zo de waarde van uw pensioen (iets) af.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website.