Nieuwsbrief januari 2017

Datum

18 januari 2017

Korting 2017 noodzakelijk?

De voorlopige dekkingsgraad eind 2016 is bekend en gepubliceerd op onze website: 98,4%  De dekkingsgraad is de afgelopen maanden gestegen en zal met het opleveren van de jaarrekening in juni 2017 definitief worden vastgesteld.

Uitgaande van deze dekkingsgraad verwachten we geen korting te hoeven doorvoeren in 2017. Het bestuur van het Pensioenfonds besluit hierover in de vergadering van eind januari.

Maar let op: ook voor de jaren 2018 en verder blijft het risico op een korting bestaan.

 

Kandidaten voor pensioenfuncties

Het bestuur vindt het erg plezierig dat na de Lunch & Learn sessies verschillende collega’s interesse hebben getoond voor een rol in het bestuur en/of het Verantwoordingsorgaan (VO). Na afronding van alle Lunch & Learn sessies, worden de aangemelde collega’s uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een of meerdere bestuurders.

Vervolgens wordt er aanvullend voor de nog steeds geïnteresseerde collega’s een bijeenkomst georganiseerd om hen meer te vertellen over wat de functie in het bestuur of het VO inhoudt. We hopen dat vanuit deze groep diverse mensen een opleidingstraject in gaan, opdat zij in de toekomst plaats kunnen nemen in het VO en/of het bestuur.

Vóór de start van de Lunch & Learn sessies heeft de heer Wopke Kooistra zich kandidaat gesteld om zitting te nemen in het VO namens de deelnemers. Wopke (31) werkt sinds eind 2013 voor ERIKS. Hij is gestart als Business Analist en werkt nu als Manager Digital Sales. Met zijn financiële kennis en ervaring acht het bestuur Wopke prima in staat deze functie in het VO te vervullen. Een aanvullend opleidingstraject wordt gestart. Gezien het feit dat het VO een aantal maanden niet compleet is geweest, is Wopke per 1 januari 2017 tot lid van het VO benoemd.

 

Januari 2017
Bestuur Stichting Pensioenfonds ERIKS