Nieuwsbrief november 2016

Datum

14 november 2016

Financiële positie pensioenfonds per 31 oktober 2016

Eind oktober bedroeg de dekkingsgraad 95,5% en de beleidsdekkingsgraad 95,8%


De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds in kas heeft ten opzichte van het geld dat nodig is om de pensioenen nu (en in de toekomst) te kunnen betalen. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat we precies genoeg in kas hebben om de pensioenen te kunnen betalen. De overheid heeft echter bepaald dat elk pensioenfonds een minimale reserve moet hebben. In het geval van ons fonds is dat 5%.


De dekkingsgraad van het fonds was eind oktober 95,5%. Dit betekent dat er op dit moment voor elke € 100 aan pensioen slechts € 95,50 in kas is. Er is een herstelplan van kracht om in de loop van tien jaar weer de vereiste dekkingsgraad van 105% te realiseren. Indien we onze huidige dekkingsgraad vergelijken met alle overige pensioenfondsen in Nederland, dan is het een gemiddelde prestatie.


De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad berekend over de laatste 12 maanden. Deze dekkingsgraad berekenen we voor de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). DNB bepaalt met de beleidsdekkingsgraad of een pensioenfonds een tekort heeft. Ook gebruikt DNB de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen om ze met elkaar te vergelijken. De beleidsdekkingsgraad van het fonds was eind oktober 95,8% en vertoont een licht dalende trend ten opzichte van voorgaande maanden.

 

Mogelijke kortingsmaatregel in 2017

In 2017 zal mogelijk een korting van 0,25% tot 0,5% plaatsvinden


Vier van de vijf grootste pensioenfondsen dreigen eveneens tot korten gedwongen te worden. Als pensioenfondsen op 31 december een te lage dekkingsgraad hebben, dan moeten ze de pensioenen verlagen. Dit heeft zowel gevolgen voor mensen die al gepensioneerd zijn, als voor deelnemers die nog pensioen opbouwen.


Het bestuur beslist in januari of er gekort moet worden.

 

Lunch & Learn Pensioenfonds ERIKS

Binnenkort worden er op diverse locaties Lunch & Learn sessies georganiseerd


Tijdens deze Lunch & Learn sessie wordt ingegaan op onderwerpen zoals:

 

  • Hoe wordt ERIKS pensioenfonds bestuurd en beheerd;
  • Hoe zit de pensioenregeling van ERIKS op hoofdlijnen in elkaar;
  • Wat is de financiële positie van het fonds;
  • Wat brengt de toekomst;
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen.

 


U bent van harte uitgenodigd aan te schuiven. Aanmelden kan via lunchandlearn@eriks.nl.

 

Bestuur

De aangekondigde bestuurswisselingen hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden

 

  • Gerard van der Kuilen is sinds 2 november 2016 bestuurslid namens de werkgever en vervangt Frans Vollering.
  • Kees Karhof is sinds 8 september 2016 bestuurslid namens de pensioengerechtigden en vervangt Frans Koolbergen die deelneemt aan het verantwoordingsorgaan.
  • De toezichthouder DNB (Nederlandse Bank) is akkoord met de herbenoeming van Joep van der Varst als bestuurslid namens de deelnemers.

 


De huidige samenstelling van het bestuur en het verantwoordingsorgaan is nu als volgt:

 

Samenstelling bestuur

  Afgevaardigde namens
VoorzitterPaulien Siegman (1969)de werkgever
SecretarisHenk van den Heuvel (1962)de deelnemers
LedenGerard van de Kuilen (1964)de werkgever
 Joep van der Varst (1956)de deelnemers
 Kees Karhof (1952)de pensioengerechtigden

 

Samenstelling verantwoordingsorgaan

  Afgevaardigde namens
VoorzitterRein Groot (1963)de werkgever
SecretarisFrans Koolbergen (1946)de pensioengerechtigden
LidVacaturede deelnemers

 

Nieuwe leden doorlopen een opleidingstraject voordat zij kunnen instromen. We zijn onverminderd op zoek naar geïnteresseerden! Neem gerust vrijblijvend contact op met een van de bovenstaande mensen, Harry van den Berg of Mariska Kremer voor meer informatie.

 

November 2016

Bestuur Stichting Pensioenfonds ERIKS