Nieuwsbrief juli 2015

Datum

21 juli 2015

Website Stichting Pensioenfonds ERIKS

In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij een eigen website voor het fonds aan. Deze is eind juni live gegaan. We streven er naar alle deelnemers zo duidelijk mogelijk te informeren over de inhoud van de regeling en of dit zal gaan leiden tot een voldoende pensioeninkomen later. Ook willen we aangeven wat de reële risico’s van de pensioenvoorziening zijn. Om mensen meer bewust te maken van hun pensioensituatie, willen we zo begrijpelijk en toegankelijk mogelijk communiceren. Begrijpelijker door informatie zonder onnodig jargon, kort en krachtig aan te bieden. Toegankelijk, door op een eigen website informatie overzichtelijk en tijdig beschikbaar te stellen.

Op www.pensioenfondseriks.nl vindt u in leesbare taal antwoord op belangrijke vragen als;

 

  • Wat biedt mijn pensioenregeling wel/niet?
  • Hoe bouw ik pensioen op?
  • Hoe zeker is mijn pensioen?
  • Wanneer moet ik in actie komen?

 

De informatie wordt in 3 lagen aangeboden. Het lezen van laag 1 kost u 5 minuten, maar in die paar minuten leert u de belangrijkste elementen van uw pensioenregeling kennen. U kan vervolgens zelf bepalen of u meer wilt weten. Tijdens het lezen van laag 1 kunt u via elk kopje en icoon doorklikken naar laag 2 en/of 3.

 

Win de tijd van je leven!

Ben jij tussen de 25 en 40? Dan is de kans groot dat je liever naar de tandarts gaat dan dat je je verdiept in je pensioen. Mensen hebben een ingebakken voorkeur voor hier en nu. Als je nu iets moet regelen, kost dat tijd en misschien geld. Daarbij lijkt het meestal niet leuk om te doen, of ingewikkeld. Uitstelgedrag is heel logisch, maar heeft wel altijd consequenties. Ook voor geldzaken. Ga vandaag nog naar www.detijdvanjeleven.nl*. Vul je bucketlist in en win de tijd van je leven! Daarnaast vind je er informatie die je helpt de juiste beslissingen te nemen, zodat je later net zo kunt genieten als nu.

* Detijdvanjeleven.nl is een initiatief van de Pensioenfederatie, de brancheorganisatie van niet-commerciële pensioenfondsen.

 

Ontwikkeling dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, nu en in de toekomst te betalen. Is de dekkingsgraad op dit moment bijvoorbeeld 105%? Dan hebben we voor iedere € 100 die we nu of in de toekomst aan pensioenen moeten betalen € 105 in kas.

Elk pensioenfonds moet ook over buffers beschikken, zodat onvoorziene tegenvallers opgevangen kunnen worden. De toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), controleert aan de hand van de dekkingsgraad of een pensioenfonds hier aan voldoet. De grafiek toont de ontwikkeling van de dekkingsgraad van SPE en de rekenrente vanaf december 2012 tot nu.

 

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad komt volgens de rekenregels van De Nederlandse Bank (DNB) eind 2014 uit op 107,7%.
In het eerste halfjaar van 2015 is onze dekkingsgraad, evenals die van veel pensioenfondsen gedaald. Namelijk naar 106,1,0%.

Belangrijke oorzaken zijn:

 

  • De invoering van nieuwe rekenregels van de DNB. Het effect hiervan ziet u ook in de grafiek. Van 107,7% naar 103,2%.
  • Dit wordt voornamelijk gecompenseerd door de stijging van de rekenrente de afgelopen 3 maanden. Waardoor de dekkingsgraad weer is gestegen naar 106,1%

 

Wij streven er naar de ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. In ons beleid gaat er van uit dat we dit voor 75% over de lange termijn kunnen waarmaken.

 

Toekomst

Op de korte termijn zijn de opgebouwde pensioenaanspraken gewaarborgd. Wel blijft de kans op indexatie de komende tijd zeer klein.

Dit komt onder andere doordat:

 

  • De vereiste dekkingsgraad waarbij we mogen indexeren aanzienlijk is verhoogd.
  • Een aanhoudende lage rente juist leidt tot een te lage dekkingsgraad.
  • De DNB op 14 juli heeft besloten een nog lagere rekenrente verplicht te stellen.

 

We hebben eind juni een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan is ingediend omdat onze dekkingsgraad lager is dan de door DNB vereiste dekkingsgraad van 116,3% In het herstelplan is aangegeven hoe we verwachten dat het fonds uiterlijk op 31 december 2026 de vereiste dekkingsgraad zal halen. Na beoordeling van ons herstelplan door DNB, zullen we hierover berichten op onze website. Later dit jaar zullen wij met u van gedachte wisselen over de ambities van SPE en de risico’s die wij bereid zijn te nemen, om deze ambities te realiseren.

 

Uniform Pensioen Overzicht (UPO) 2015

Ongeveer gelijktijdig met deze nieuwsbrief ontvangt u thuis het jaarlijkse overzicht van uw opgebouwde pensioen. De nieuwe deelnemers per 1 januari 2015, waaronder de collega’s van nieuw toegetreden vennootschappen ERIKS Gasket Technology bv en Betaflex bv, hebben dit overzicht onlangs al ontvangen.

De opzet van dit overzicht is wettelijk verplicht. We realiseren ons dat het helaas niet voor iedereen goed leesbaar is. We verwachten vanaf volgend jaar een meer begrijpelijk jaaroverzicht te kunnen geven.

De vernieuwde landelijke website www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt binnenkort ook bijgewerkt. Wij raden u aan ook daar uw gegevens te beoordelen. Als u vragen hierover heeft, aarzel dan niet de pensioendesk te benaderen!

 

Jaarverslag

Het jaarverslag van ons pensioenfonds over 2014 vindt u op onze website.

Vacature Verantwoordingsorgaan
De in de vorige nieuwsbrief aangekondigde vacature in het Verantwoordingsorgaan (VO) is ingevuld.
Johan Vredenburg zal zijn functie namens de deelnemers de komende drie jaar voortzetten.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van Stichting Pensioenfonds ERIKS